Οικοσελίδα » ΜΕΛΗ Ε. Γ. Κ. » Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο το Δεκέμβρη του 2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του 2007.  Είναι ένα νέο, δημόσιο και αυτόνομο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, τα υψηλά επίπεδα στην επιλογή προσωπικού, και τις σχέσεις του με την πολιτεία.  

Έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν οι τέσσερις από τις πέντε πρώτες Σχολές του.  Η Σχολή Επιστημών Υγείας, που περιλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής, λειτουργεί στη Λευκωσία.

Όραμα και Αποστολή

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση. 

Με τον προσανατολισμό του προς την εφαρμοσμένη έρευνα, φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.  Με τη λειτουργία του συμπληρώνει κενά που ακόμη υπάρχουν στο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, αφού προσφέρει κλάδους σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που δεν προσφέρονται ούτε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ούτε από άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικοί Στόχοι

Ο σχεδιασμός όλων των Τμημάτων κατευθύνεται από τέσσερις βασικούς στόχους:

  Υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του.

  Υψηλής ποιότητας έρευνα που θα είναι ικανή να υπερβαίνει γόνιμα τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, προκειμένου να προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και να επιτρέπει στην Κύπρο να παραμένει σημαντικός εταίρος στον σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κυρίως, καταμερισμό των πόρων που διατίθενται για την έρευνα.

  Διεπιστημονικός προσανατολισμός τόσο στη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών όσο και στη στελέχωση των Τμημάτων, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να εισέλθει εξαρχής και να παραμείνει στην πρωτοπορία των επιστημονικών, των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών εξελίξεων στον τόπο και διεθνώς.

  Συνεργασία με την τοπική βιομηχανία και οικονομία ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχολές και Τμήματα

Στο ΤΕΠΑΚ έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πέντε Σχολές, που περιλαμβάνουν συνολικά δέκα (10) Τμήματα: 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος:

  Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

  Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:

  Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

  Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Επιστημών Υγείας:

  Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας:

  Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

  Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας:

  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Διοίκηση

Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο διοικείται από το Συμβούλιο, το οποίο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του,  και τη Σύγκλητο, η οποία αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο.  Οι Σχολές και τα Τμήματα διοικούνται από Συμβούλια, με επικεφαλής τον Κοσμήτορα της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τμήματος αντίστοιχα.

Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, η  ενδεκαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2004, έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.  Μέχρι την εκλογή του πρώτου Πρύτανη, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη. Πρώτος πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής διετέλεσε ο μετέπειτα Υπουργός Παιδείας Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου. Ο Καθηγητής Αντώνης Κωνσταντινίδης είναι σήμερα ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Χωροθέτηση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Υγείας που λειτουργεί στη Λευκωσία (στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, δίπλα στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο), έχει σχεδιαστεί για να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού.  Στην α΄ φάση και για την πρώτη περίοδο λειτουργίας (2007-2013), θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα ιστορικά δημόσια κτήρια που αποκαθίστανται (παλαιό Ταχυδρομείο, παλαιά Δικαστήρια, παλαιό Κτηματολόγιο), και άλλα ιδιωτικά κτήρια, που έχουν ενοικιαστεί στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο Λεμεσού και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου.  Περαιτέρω, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την απαλλοτρίωση αριθμού κτηρίων στην ίδια περιοχή.  Στη β΄ και γ΄ φάση  (2013-2017) σχεδιάζεται η ανάπτυξη της καινούργιας πανεπιστημιούπολης στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν το παλαιό Νοσοκομείο, η Α΄ Τεχνική Σχολή, η Γ΄ Αστική Σχολή και η Αστυνομική Διεύθυνση, και ο οποίος έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο.  Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο θα αναπτυχθεί στην περιοχή που περιλαμβάνεται ανάμεσα στο παλαιό Νοσοκομείο και το Δημαρχείο Λεμεσού.

Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των φοιτητών θα ανέλθει σταδιακά στους 7000-8000, με 5-7 Σχολές και 21-28 Τμήματα.  Η όλη ανάπτυξη γίνεται στη βάση Γενικού Σχεδίου (master plan) και καλύπτει όλες τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Σύνδεσμος: www.cut.ac.cy

 

 

Not Logged In

 


 

EOC Calls

June 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
June 2016

Photo Gallery