Οικοσελίδα » ΜΕΛΗ Ε. Γ. Κ. » Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που παρέχει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με το ανοικτό σύστημα εισδοχής παρέχεται η δυνατότητα εισδοχής όλων των πολιτών σε ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθώντας συνεπώς τη δια βίου μάθηση, ενώ με τα επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για αντικείμενα αιχμής κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει με τις ακόλουθες μεθόδους:

  1. λαμβάνοντας ψηφιακό υλικό είτε μέσω επίγειου / δορυφορικού διαδικτύου είτε σε ψηφιακούς δίσκου
  2. χρησιμοποιώντας έντυπο, ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό
  3. παρακολουθώντας διαλέξεις μέσω διαδικτύου
  4. ερχόμενος σε απευθείας επικοινωνία με τους διδάσκοντες μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας και τέλος
  5. αντλώντας υλικό μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Παράλληλα, αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα στον κυπριακό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο την πιο σύγχρονη δυνατή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Σύνδεσμος: www.ouc.ac.cy

Not Logged In

 


 

EOC Calls

July 2016
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2016

Photo Gallery